Croeso i wefan Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru

Y corff cenedlaethol ar gyfer ymddiriedolaethau datblygu yng Nghymru.

Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (DTA Cymru)

Mae Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru yn fudiad aelodaeth annibynnol i ymarferwyr sy’n hyrwyddo gwaith a chynnal y rhwydwaith cynyddol o ymddiriedolaethau datblygu yng Nghymru.

Mae DTA Cymru yn rhan o Cymdeithas yr Ymddiriedolaethau Datblygu ledled gwledydd Prydain, y rhwydwaith menter ac adfywio cymunedol a’r mudiad sy’n tyfu’n gyflym o fwy na 500 ymddiriedolaeth datblygu a 43 yng Nghymru, gydag asedau sy’n eiddo i’r gymuned gwerth £560 miliwn.

Mae Ymddiriedolaethau Datblygu yn fudiadau dan berchnogaeth cymunedau ac yn cael eu harwain ganddynt,  sy’n gweithredu fel mentrau cymunedol neu gymdeithasol.

Mae Ymddiriedolaethau Datblygu yn datgloi potensial, yn datblygu sgiliau ac yn cynnig atebion lleol a chynaliadwy. Maen nhw’n masnachu ac yn darparu gwasanaethau lleol, yn egino mentrau, yn berchen ar, ac yn datblygu asedau cymunedol, ac yn buddsoddi arian dros ben yn ôl yn y cymunedau.

Darganfyddwch y rhwydwaith cynyddol o Ymddiriedaethau Datblygu yng Nghymru a sut maen nhw’n trawsnewid ac yn adfywio’r cymunedau lle maen nhw wedi’i lleoli .

Darganfyddwch ragor am CYD Cymru ac Ymddiriedolaethau Datblygu

Ymunwch â ni a chael mynediad i’r gwasanaethau cefnogi, y rhwydweithiau a’r adnoddau rydym yn eu cynnig.

 alt

alt